Updated 18.01.2018.

ПРОЈЕКТИ

Као носилац или сарадник, Институт годинама учествује у научно-истраживачким пројектима који подразумевају међународну сарадњу са светски реномираним истраживачким институцијама.

1. Министарство просвете и науке Републике Србије Бр. пројекта ОН175013, руководилац пројекта Проф. др Душица Лечић Тошевски:, назив пројекта Темперамент и структура поремећаја личности, 2011-2014

2. ФП7 Пројект Европске комисије, бр пројекта Health -2007-2.2.1-10, координатор пројекта deCode genetics, Island, Dr. Hren Stefansson, руководилац пројекта у Институту: Асист. др Милица Пејовић Милованчевић , назив пројекта“Copy number variations conferring risk of psychiatric disorders in children” 2009-2012

3. Доц. Др Оливера Вуковић – Akутни коронарни синдром: истраживање вулнерабилности (плака, крви и миокарда), оптимално лечење и одређивање прогностичких фактора, Бр 41022, Носилац пројекта: Академик Проф. Др Миодраг Остојић, 2010 –

4. Јачање капацитета педијатријске здравствене заштите за подршку развоју деце у раном детињству“, Партнери: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Институт за ментално здравље, Друштво за дечију и адолесцентну психијатрију и сродне струке (ДЕАПС), Домови здравља (10), Подршка: Министарство здравља РС и УНИЦЕФ, 2014-

5. Међународна студија под покровитељством СЗО у организацији Европског удружења за главобоље -”Дечија и адолесцентна мигрена – глобални ефекат болести”, главни истраживач проф. Cicek Wöber, Meдицински факултет у Бечу, а у ИМЗ Др Мирјана Јовановић, 2014-

6. Коморбидитет депресије и дијабетеса – међународно испитивање клиничких манифестација и клиничких путева – 2017. година, мултицентрична, међународна студија, руководилац истраживања: Академик Душица Лечић-Тошевски, ко-руководилац истраживања: Академик Небојша Лалић, истраживачи из ИМЗ: Доц. Др Оливера Вуковић, Др Никола Јовановић, учесници у истраживању: докторанти и клинички лекари Института за ментално здравље у Београду и Клинике за ендокринологију КЦ Србије; назив међународне студије: The INTERPRET-DD study of diabetes and depression: improved clinical pathways for better outcomes (2013-2017)