Updated 18.01.2018.

2017.
1. DE-ENIGMA: Мултимодална људска-робот интеракција за учење и проширење друштвене имагинације код аутистичне деце, Сунчица Петровић, Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом, датум одобрења: 28.02.2017.
2. Молба за одобрење истраживања у оквиру мастер рада „Анксиозност родитеља адолесцената који се лече од алкохолизма“, Јелена Лазаревић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, датум одобрења: 28.02.2017.
3. Молба за одобрење истраживања у оквиру мастер рада „Провера психоактивних карактеристика Упитника безусловног прихватања“, Миа Кешељ, Филозофски факултет, Катедра за психологију, датум одобрења: 28.03.2017.
4. Молба за одобрење истраживања у оквиру дипломског рада „Валидационе студије теста Ирационалних уверења“, Ана Аврамовић, Анђелија Димовић, Јана Ковић, Александра Станојевић, Тина Тошић, Одељење за психологију, Филозофски факултет Универзитет у Београду, датум одобрења: 30.05.2017.
5. Молба за одобрење истраживања у оквиру мастер рада „Злоупотреба психоактивних супстанци код адолесцената са граничним поремећајем личности“, Нина Константиновић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, датум одобрења: 27.06.2017.
6. Молба за одобрење истраживања у оквиру мастер рада „Злоупотреба психоактивних супстанци код адолесцената са депресијом“, Сања Угриновић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, датум одобрења: 27.06.2017.
7. Генетичка основа метаболичког синдрома код пацијената на терапији оланзапином и клозапином, као и утицај адјувантне терапије арипипразола код особа са развијеним метаболичким синдромом, др Вања Мандић Маравић и др Милутин Костић, датум одобрења: 28.11.2017.
8. Истраживање неповољних животних искустава у детињству у Србији, истраживање спроводе: Институт за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Институт за ментално здравље, Београд и УНИЦЕФ, канцеларија за Србију; главни истраживачи: Проф. др Оливер Тошковић, Доц. др Милица Пејовић Милованчевић, датум одобрења: 26.12.2017.
9. Предиктори исхода болничког лечења младих одраслих патолошких коцкара системском терапијом, истраживач: др Ивица Младеновић, датум одобрења: 26.12.2017.
10. Стабилност МКБ-10 дијагноза код пацијената који имају психотичне симптоме, истраживач: Теодора Јовановић, студент 5. године студија Медицинског факултета Универзитета у Београду, датум одобрења: 26.12.2017.
11. Субјективни доживљај узрока депресивне епизоде код пацијената који се лече од депресивног поремећаја, истраживач: Маја Мацура, студент 5. године студија Медицинског факултета Универзитета у Београду, датум одобрења: 26.12.2017.
12. Преглед интеракција лекова код пацијента са афективним биполарним поремећајем, истраживач: Нина Јовановић, студент 5. године, смер магистар фармације, Фармацеутски факултет Универзитет у Београду, датум одобрења: 26.12.2017.

2016.
1. Коморбидитет депресије и дијабетеса – међународно испитивање клиничких манифестација и клиничких путева / Д. Лечић-Тошевски / продужетак одобреног истраживања, датум одобрења: 20.12.2016.
2. Капацитет за ментализацију и квалитет афективне везаности код родитеља деце са дијагнозом поремећаја активности и пажње / Александра Микић, датум одобрења: 29.11.2016.
3. Карактеристике жена лечених од алкохолизма / Кристина Зарић, датум одобрења: 29.11.2016.
4. Генотипизација изоензима јетре цитохром П450 2Д6 / Др Чедо Миљевић, 30.08.2016.
5. Когнитивна вулнерабилност и психосоцијални фактори ризика за настанак депресије у адолесценцији / Зорица Михаиловић, психолог, датум одобрења: 30.08.2016.
6. Повезаност полиморфизма у генима окситоцинског пута и обољевања од схизофреније / Др Љубица Замуровић-Дунђеровић, датум одобрења: 28.06.2016.
7. Испитивања односа адаптивног функционисања деце са первазивним развојним поремећајима и стреса, депресивности и превладавања стреса родитеља, Александар Рангелов, Филозофски факултет, датум одобрења: 28.06.2016.
8. ZESUI и PID 5: Конвергенција инструмената и њихова примена у клиничкој пракси, Ана Андонов, датум одобрења: 27.04.2016.
9. Карактеристике посла као предиктори синдрома изгарања код запослених у психијатријским установама, Невена Дачић, датум одобрења: 27.04.2016.
10. DE-ENIGMA: Мултимодална људска-робот интеракција за учење и проширење друштвене имагинације код аутистичне деце, Сунчица Петровић, Аутизам, датум одобрења: 01.03.2016.
11. Депресивност родитеља деце са поремећајем из аутистичног спектра и психотерапијске интервенције, Др Емина Гарибовић, датум одобрења: 01.03.2016.
12. Мапирање физиолошких сигнала у експресији базичних емоција деце с поремећајима аутистичног спектра, Руководилац истраживања: Доц. Др Милица Пејовић-Милованчевић, датум одобрења: 01.03.2016.
13. Повезаност неефективног родитељства и зависности од психоактивних супстанци код адолесцената, Јована Миљковић, ФАСПЕР, датум одобрења: 01.03.2016.
14. Слободно време адолесцената зависних од психоактивних супстанци, Јована Вељановић, ФАСПЕР, датум одобрења: 01.03.2016.
15. Окупациона терапија – додатна едукација, Бранка Ћирић, датум одобрења: 01.03.2016.