2020

 05/2020

Назив: Душевне сметње након пандемије COVID-19 популације која се обраћа Институту за ментално здравље
Носилац пројекта:Проф. др Нађа П. Марић
Организациона подршка: Проф. др Милица Пејовић Милованчевић и Доц. др Чедо Миљевић
Саветници на пројекту:Доц. др Оливера Вуковић и Прим. др Олга Чоловић, др сци, супспецијалиста психотерапије (теле-интервенција)

Учесници у истраживању: Доц. др Бојана Пејушковић, др Биљана Лукић, др сци мед Маја Милосављевић, клин. асист., др сци мед Милутин Костић, клин. асист., др сци мед Вања Мандић Маравић, клин. асист., др сци мед. Ана Муњиза, клин. асист., мр сци Александра Паројчић, клин. психолог и Тијана Вранеш, клинички психолог, др Ана Подгорац, др Милица Везмар, др Михаило Илић,  др Јована Маслак, Др Милош Лазаревић, Др Роберто Грујичић и др Неда Огњановић

03/2020

Назив: Развој нове скале за процену нежељених ефеката лекова (Scale of Adverse Effects of Psychopharmacotherapy) – WPA/CINP NEW MULTINATIONAL RESEARCH PROJECT

Носилац истраживања на ИМЗ:Доц. др Оливера Вуковић

Главни истраживач: Kostas N. Fountoulakis

02/2020

Назив: Студија праћења ефикасности сертралина и есциталопрама: оптимизација дозирања на основу јетриних изоензима

Главни истраживач – Доц. Др Марин Јукић, Фармацеутски факултет УБ (носилац пројекта „UTILITY OF PLASMA DRUG LEVEL MONITORING AND CYP2C19/CYP2D6 GENOTYPING IN DOSE PERSONALIZATION OF ANTIDEPRESSANTS AND ANTIPSYCHOTICS“)

Учесници у истраживању са ИМЗ: Доц. Др Чедо Миљевић, Доц. Др Оливера Вуковић, Асист. Др Милутин Костић, Асист. Др Маја Милосављевић и Др Дуња Ранђеловић

Сарадник на пројекту: Проф. др Нађа П. Марић

01/2020

Назив:  Траума и социјална когниција – анализа повезаности код младих са поремећајима из анксиозно-депресивног спектра

Докторант: Др Милош Лазаревић

Ментор: Проф. др Нађа П. Марић

 

2019

01/2019

Назив: Истраживање концентрације неуроактивних амина, метаболита кинуренинског пута и цитокина и заступљеност генетских варијанти код пацијената са поремећајем из спектра аутизма.

Истраживачи: Проф. др Мирослав Савић, главни истраживач (Фармацеутрски факултет); Ван. проф. др Милица Пејовић Милованчевић, главни истраживач; маст. биол Ања Сантрач; др Александар Обрадовић; доц. др Иван Јанчић; Вања Мандић Маравић; др Роберто Грујичић; др Ана Муњиза; др Јована Маслак; доц. др Јелена Радосављев Кирћански

Више о истраживању 01/2019

 

02/ 2019

Назив: Истраживање о дисциплиновању деце у кућним условима у Србији. 

Истраживачи:

Институт за психологију: Проф. др Оливер Тошковић; Љиљана Лазаревић, др сци; Марина Виденовић; Ана Стојковић;

Институт за ментално здравље: Ван. Проф. др Милица Пејовић Миловнчевић; др Марија Митковић Вончина; др Вања Мандић Маравић, др Роберто Грујичић; доц. Јелена Радосављем Кирћански

Више о истраживању 02/2019

 

04/2019

Назив: Неискрено понашање адолесцената на друштвеним мрежама и ментално здравље.

Истраживачи: Др Ана Муњиза, др Жељка Кошутић, др Милутин Костић, др Данило Пешић, др Дејан Тодоровић, др Марија Митковић Вончина

Више о истраживању 04/2019

 

05/2019

Назив: Опрезно праћење депресивне епизоде

Истраживачи: др Милутин Костић, главни истраживач; др Ана Муњиза; др Данило Пешић; др Вања Мандић Маравић; др Ана Подгорац; др Милица Везмар; др Марија Спасић; др Јелена Дракулић

Више о истраживању 05/2019

 

06/2019

Назив: Ставови према сексуалности

Истраживачи: др сци. Светлана Здравковић, главни истраживач; прим. др Ивица Младеновић; др сци. Ивана Перуничић Младеновић; Јована Баћигалупо, дипл. Психолог

Више о истраживању 06/2019

 

07/ 2019

Назив: Повезаност депресивности, анксиозности и стила емоционалне привржености на популацији патолошких коцкара

Истраживач: Марија Зекоња, дипл. психолог, студент мастер студија Факултета за медије и комуникације, смер Клиничка психологија и психотерапија; ментор: проф. др Савета Драганић Гајић (за потребе израде мастер рада)

Више о истраживању 07/2019

 

2018

05 / 2018

Назив: Главобоља која се приписује психијатријском поремећају

Истраживачи: др Ана Подгорац, главни истраживач, др Милутин Костић, др Ана Муњиза

Више о истраживању 05/2018

 

06/ 2018

Назив: Преглед интеракција лекова код пацијента са афективним биполарним поремећајем

Истраживач: Нина Јовановић, студент V године, смер магистар фармације, Фармацеутски факултет Универзитет у Београду (ментор: др Сандра Везмар Ковачевић, ванредни професор)

Више о истраживању 06/2018

 

07/ 2018

Назив: Трансгенерацијски пренос образаца злостављања

Истраживачи: Ван. Проф. доц. др Милица Пејовић Милованчевић,  проф. др Савета Драганић Гајић, Кл. асист. др Марија Митковић Вончина, доц. Јелана Раосављев Кирћански, Десанка Нагулић, кл. психолог, Снежана Стојановић, дипл. соц. радник, др Ана Муњиза, др Вања Мандић Маравић

Више о истраживању 07/2018

 

08/ 2018

Назив: Ређе испитивани хуморални фактори ризика код деце са поремећајем пажње и хиперактивношћу и њихов биолошки и клнички значај

Истраживач: Тања И. Луковац, Биолошђки факултет, Универзитет у Београду (ментори: проф. др Надежда Недељковић и проф. др Драган Павловић)

Више о истраживању 08/2018

 

10/ 2018

Назив: Повезаност генетских мутација и фенотипских карактеристика у склопу психоза и аутизма

Истраживачи:

Клиника за психијатрију КЦС асист. др Марина Михаљевић, асист. др Слободанка Пејовић Николиц, асист др Зорана Павловић;

Универзитетска дечја клиника: доц. др Горан Чутурило;

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжињерство: Академик проф. др Милена Стевановић, др Данијела Дракулић;

Институт за ментално здравље: доц. др Милица Пејовић Милованчевић, др Вања Мандић Маравић, др Роберто Грујичић, доц. Јелена Радосавље Кирћански и др Марко Јелисавчић

Више о истраживању 10/2018

 

11/ 2018

Назив: Карактеристике транзиције младих са проблемима у менталном здрављу у одрасло доба

Истраживач: Проф. др Милана Љубичић, ванредни професор Одељења за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Више о истраживању 11/2018

 

12/ 2018

Назив: Валидација кратке и дуге верзије скале самосаосећања,

Истраживач:  Дорис Рафајловкси, студент мастер студије на Филозофском факултету Универзитета у Београду,  ментор, проф. др Татјана Вукосављевић-Гвозден (Истраживање у оквиру мастер рада)

Више о истраживању 12/2018

 

2017.

08/2018

Назив: Генетичка основа метаболичког синдрома код пацијената на терапији оланзапином и клозапином, као и утицај адјувантне терапије арипипразола код особа са развијеним метаболичким синдромом.

Истраживачи:  др Вања Мандић Маравић и др Милутин Костић.

 

1. DE-ENIGMA: Мултимодална људска-робот интеракција за учење и проширење друштвене имагинације код аутистичне деце, Сунчица Петровић, Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом, датум одобрења: 28.02.2017.
2. Молба за одобрење истраживања у оквиру мастер рада „Анксиозност родитеља адолесцената који се лече од алкохолизма“, Јелена Лазаревић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, датум одобрења: 28.02.2017.
3. Молба за одобрење истраживања у оквиру мастер рада „Провера психоактивних карактеристика Упитника безусловног прихватања“, Миа Кешељ, Филозофски факултет, Катедра за психологију, датум одобрења: 28.03.2017.
4. Молба за одобрење истраживања у оквиру дипломског рада „Валидационе студије теста Ирационалних уверења“, Ана Аврамовић, Анђелија Димовић, Јана Ковић, Александра Станојевић, Тина Тошић, Одељење за психологију, Филозофски факултет Универзитет у Београду, датум одобрења: 30.05.2017.
5. Молба за одобрење истраживања у оквиру мастер рада „Злоупотреба психоактивних супстанци код адолесцената са граничним поремећајем личности“, Нина Константиновић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, датум одобрења: 27.06.2017.
6. Молба за одобрење истраживања у оквиру мастер рада „Злоупотреба психоактивних супстанци код адолесцената са депресијом“, Сања Угриновић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, датум одобрења: 27.06.2017.
8. Истраживање неповољних животних искустава у детињству у Србији, истраживање спроводе: Институт за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Институт за ментално здравље, Београд и УНИЦЕФ, канцеларија за Србију; главни истраживачи: Проф. др Оливер Тошковић, Доц. др Милица Пејовић Милованчевић, датум одобрења: 26.12.2017.
9. Предиктори исхода болничког лечења младих одраслих патолошких коцкара системском терапијом, истраживач: др Ивица Младеновић, датум одобрења: 26.12.2017.
10. Стабилност МКБ-10 дијагноза код пацијената који имају психотичне симптоме, истраживач: Теодора Јовановић, студент 5. године студија Медицинског факултета Универзитета у Београду, датум одобрења: 26.12.2017.
11. Субјективни доживљај узрока депресивне епизоде код пацијената који се лече од депресивног поремећаја, истраживач: Маја Мацура, студент 5. године студија Медицинског факултета Универзитета у Београду, датум одобрења: 26.12.2017.
12. Преглед интеракција лекова код пацијента са афективним биполарним поремећајем, истраживач: Нина Јовановић, студент 5. године, смер магистар фармације, Фармацеутски факултет Универзитет у Београду, датум одобрења: 26.12.2017.OVDE