Journal club младих лекараИнститут за ментално здравље је у склопу едукације младих лекара установе од јула 2009. године започео са редовним научно-истаживачким клубом, тзв. “Journal club”-ом. Сваког последњег петка у месецу у великој сали на V спрату, предавач је један од младих лекара на специјализацији или клиничких лекара запослених у нашој установи, чији задатак је да припреми преглед најактуелнијих и најинтригантнијих научних радова из одредјене области у виду презентације.

Проф. Др Душица Лечић-Тошевски координише рад овог Клуба, њени савети, примери и питања за размишљања подстичу дискусије којима се потенцира креативност и индивидуалност чланова, али и негује кохезија младог тима.
Значај ових састанака је вишеструк – млади лекари уче да филтрирају најбитније резултате и идеје из стручних часописа, тимски сагледавају различите етичке и професионалне проблеме и дилеме, уче се форми презентирања, писања, али и дискутовања различитих теорија и хипотеза и унапредјују своја знања из савремене психијатрије.


У оквиру активности Journal club-а младих лекара одређени су сви термини у следећих годину дана и лекари који ће држати презентације тих дана.

План датума одржавања и лекара који ће држати презентације на Јоурнал цлубу за школску 2012/13. годину:

02. Октобар 2012.: др Милутин Костић
06. Новембар 2012.: др Вања Мандић-Маравић
04. Децембар 2012.: др Данило Пешић
15. Јануар 2013.: др Марија Митковић
19. Фебруар 2013.: Др Амир Пељто
05. Март 2013.: (Клиника за психијатрију)
02. Април 2013.: Др Милица Боровцанин (Крагујевац)
07. Мај 2013.: Др Ана Муњиза
04. Јун 2013.: Др Никола Јовановиц
Јул/Август летња пауза;
03. Септембар 2013.: др Александар Мисојциц


Неки од досадашњих састанака:

• Др Данило Пешић
О психозама раног почетка (Еарлy онсет псyцхосес) /20.07.2009/

• Др Драгана Јанчић
Схизофренија – истраживање перцептивних обмана /02.10.2009/

• Др Милутин Костић
Етиологија депресија /06.11.2009/

• Др Вања Мандић-Маравић
Квантитативна генетика и комплексни генетски поремећаји у психијатрији /25.12.2009/

• Др Марија Митковић
Злостављање у детињству и поремећаји личности /22.02.2010/

• Ивана Перуничић, психолог
Послусност и покоравање ауторитету /26.03.2010/

• Др Александар Репац
Неуропсихоанализа /07.05.2010/

• Др Дејан Тодоровић
Улога злоупотребе канабиса у етиопатегенези психоза /28.05.2010/

• Др Никола Јовановић
Суицидологија /29.10.2010/

• Др Ана Муњиза
Коморбидитет психијатријских и соматских болести /24.12.2010/