WPA вести март 2015.

Најновији званични квартални билтен WPA – светске психијатријске асоцијације.

WPA вести март 2015