RENOVIRANO ODELJENJE ZA SCECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE PREGLEDE (DISPANZER) U OKVIRU KLINIKE ZA DECU I OMLADINU

Fotografije renoviranog Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede (Dispanzer) u okviru Klinike za decu i omladinu mogu se pogledati na sledećem linku:

RENOVIRANO ODELJENJE ZA SCECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE PREGLEDE (DISPANZER) U OKVIRU KLINIKE ZA DECU I OMLADINU