RENOVIRANA KLINIKA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

 
Fotografije renovirane Klinike za bolesti zavisnosti mogu se pogledati na sledećem linku:
 
RENOVIRANA KLINIKA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI