Predavanje prof. S.Kaspera

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava vas da će na poziv Katedre za psihijatriju Prof. Siegfried Kasper (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical University of Vienna, Vienna, Austria) održati inauguraciono predavanje pod naslovom: “Where does psychiatry and mental (BRAIN) health stay today and what to expect in future?” nakon čega će biti promovisan u zvanje Gostujući profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Predavanje će se održati u petak, 16. 06. 2017. godine sa početkom u 13 časova, u svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu, ul. Dr Subotića br. 8.