ДР МАРИЈА МИТКОВИЋ ВОНЧИНА – ДОКТОРИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

 
Прошлог понедељка, 09.11.2015. др Марија Митковић Вончина је одбранила докторску тезу под насловом „Психосоцијални и психопатолошки чиниоци склоности ка понављању злостављања деце у следећој генерацији“ на Медицинском Факултету, Универзитета у Београду.
 
Ментор је била Проф др Душица Лечић Тошевски, а комисију су чинили Проф др Анета Лакић, Проф др Славица Ђукић Дејановић и Доц др Милица Пејовић Милованчевић.
 
Одбрана тезе је била веома посећена, веома успешна и изузетно похваљена. Овиме је Др Марија Митковић Вончина стекла звање доктора медицинских наука.